[C#] Convertirea string în Color și invers

Aceste metode statice sunt folositoare, de exemplu, într-un program în care utilizatorul poate selecta o culoare care trebuie salvată ca o setare, de exemplu într-un fișier XML, și încărcată din acel fișier XML la următoarea pornire a programului. Metoda Color.ToString nu este suficientă uneori (de exemplu, în cazul în care șirul de caractere trebuie într-unContinuă lectura „[C#] Convertirea string în Color și invers”

[C# WinForms] Reținerea dimensiunii unei ferestre de la o sesiune la alta

1. În Visual Studio se creează un proiect nou cu limbajul C#, de tip Desktop App sau Windows Forms App. Se observă că se creează automat în acest proiect un formular (Form1) și mai multe fișiere vizibile în panoul din dreapta-sus numit Solution Explorer. Imediat apoi se deschide automat fișierul Form1.cs in modul Design. 2.Continuă lectura „[C# WinForms] Reținerea dimensiunii unei ferestre de la o sesiune la alta”

[C# WinForms] TableLayoutPanel (via Dot Net Perls, cu adăugiri)

TableLayoutPanel (panou de așezare în formă de tabel) poziționează controale. Cerem o interfață grafică pentru utilizator atractivă și funcțională care se redimensionează corect când utilizatorii schimbă dimensiunea ferestrei. Mai întâi, pentru a face un TableLayoutPanel, extindeți cutia cu unelte (en. toolbox) din stânga. Faceți dublu-clic pe pictograma TableLayoutPanel din stânga, și apoi deschideți panoul PropertiesContinuă lectura „[C# WinForms] TableLayoutPanel (via Dot Net Perls, cu adăugiri)”

[C#] Cum să redai un fișier audio WAV incorporat într-o resursă?

Metoda prezentată în acest articol este funcțională și în proiecte WinForms dar și în cele WPF. // la începutul fișierului de cod-din-spate// trebuie pus acest rând dacă nu există deja:using System.Media; Putem folosi metoda Load sau LoadAsync pentru a încărca fișierul wav înainte de redarea lui și intercepta evenimentul LoadCompleted pentru a acționa după încărcareaContinuă lectura „[C#] Cum să redai un fișier audio WAV incorporat într-o resursă?”

[C# WinForms] ComboBox (via Dot Net Perls)

ComboBox este o cominație de TextBox cu un meniu drop-down. Lista sa drop-down preintă variante prealese. Utilizatorul poate tasta orice în ComboBox. Alternativ, el sau ea poate selecta ceva din listă. Pentru a începe, creează o nouă aplicație Windows Forms și adaugă-i un ComboBox. Poți apoi face clic-dreapta pe ComboBox și adăuga handlere la evenimenteleContinuă lectura „[C# WinForms] ComboBox (via Dot Net Perls)”

[C#, WinForms] Exemple cu Form.DialogResult, Button.DialogResult și Form.ShowDialog

Intr-un Form afișat folosind metoda ShowDialog() putem crea un buton, programatic sau in designer, si sa-i dam o valoare proprietatii lui numita DialogResult care se returneaza din apelul ShowDialog: Button btnOK = new Button(){    // …     DialogResult = DialogResult.OK,    // …}; Dar putem in loc ca în handler-ul evenimentului Click al butonului respectivContinuă lectura „[C#, WinForms] Exemple cu Form.DialogResult, Button.DialogResult și Form.ShowDialog”

[Visual Studio, C#] Folosirea unei baze de date SQL LocalDB în VS

Un astfel de bază de date locală se poate crea pe platforma SQL Server Express (2016) LocalDB în cazul ultimei versiuni de Visual Studio (Community 2017) care se instalează cu programul descărcat de pe site-ul Visual Studio, program numit Visual Studio Installer. Se urmează pașii de instalare (selectându-se desigur workload-ul .NET desktop development – dezvoltareContinuă lectura „[Visual Studio, C#] Folosirea unei baze de date SQL LocalDB în VS”

[C# WinForms] Gruparea Controalelor folosind proprietatea Tag și numere float

Pentru a calcula partea fractionara a unui numar de tip float in C#, se poate folosi, de exemplu, expresia: x – (int)x unde– x este numele unei variabile de tip float;– – este minus, operator matematic; – (int) înseamnă că (int)x este partea întreagă a lui x; De exemplu: x – (int)x == 0.5F undeContinuă lectura „[C# WinForms] Gruparea Controalelor folosind proprietatea Tag și numere float”

[C# WinForms] Trasarea unei borduri unui PictureBox fără crearea unui UserControl

Pentru a trasa o bordură albastră unui PictureBox, înregistrez un handler la evenimentul Paint al PictureBox ca acesta: private void Pb_Paint(object sender, PaintEventArgs e){    ControlPaint.DrawBorder(e.Graphics,        ((PictureBox)sender).DisplayRectangle,        Color.Blue, ButtonBorderStyle.Solid);} Notă: la începutul fișierului .cs trebuie adăugat rândul acesta: using System.Drawing; Visual Studio poate adăuga acest rând automat. Sursă inițială: https://stackoverflow.com/a/37513503/258462.Continuă lectura „[C# WinForms] Trasarea unei borduri unui PictureBox fără crearea unui UserControl”

[C# WinForms] Când înălțimea TextBox-ului Multiline e mai mică decât înălțimea fontului

În astă situație, cursorul de selecție/inserție de text (en. caret) din TextBox nu mai este vizibil, dar funcționează. Am ajuns la o asemenea situație fiindcă Graphics.MeasureString(text, stringFont, boxSize) dă unui șir gol de caractere înălțimea maximă posibilă a fontului, chiar dacă la început testele încearcă înălțimi prea mari pentru un caracter simplu, și chiar și cândContinuă lectura „[C# WinForms] Când înălțimea TextBox-ului Multiline e mai mică decât înălțimea fontului”