[RO] cs-winforms-schimbarea-bazei-intr-un-spatiu-vectorial

Program Windows Forms scris în C# care prezintă schimbarea bazei unor vectori într-un spațiu vectorial. Programul utilizează biblioteca C# NCalc. Am făcut acest program ca proiect pentru d-nul prof. univ. Sorin Mureșan de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe, departamentul Matematică-Informatică. Captură de ecran aici.

[RO] simulare-postulatele-lui-einstein

Cele două postulate ale lui Einstein sunt: In­ter­va­lul de timp din­tre două e­ve­ni­men­te es­te re­la­tiv Du­ra­ta u­nui pro­ces es­te mi­ni­mă în a­cel sis­tem de re­fe­rin­ță fa­ță de ca­re lo­cul un­de se pe­tre­ce un e­ve­ni­ment es­te fix. Di­men­si­u­ni­le cor­pu­ri­lor sau dis­tan­țe­le din­tre e­le au un ca­rac­ter re­la­tiv Lun­gi­mea cor­pu­ri­lor se con­trac­tă pe dis­tan­ța miș­că­rii lor fi­indContinuă lectura „[RO] simulare-postulatele-lui-einstein”

[RO] qt-generare-orar

Mai jos este documentația lucrării mele de atestat din clasa a XII-a. Folosirea programului Programul prezintă 4 meniuri și un spațiu destinat conținutului afișat, spațiu care implicit afișează lista cu datele profesorilor introduși. Datele introduse în program se structurează astfel: o listă cu date despre profesori, fiecare profesor are asociat un nume, o listă cu date despreContinuă lectura „[RO] qt-generare-orar”

[RO] web-edu-chimie

Software educațional pentru chimie (pagină web). Funcții:– modelare de molecule (Add atom – adaugă atom, Delete selected atoms – șterge atomii selectați, Select all atoms – șterge toți atomii, Unselect all atoms – deselectează toți atomii, Invert selection – inversează selecția)    – salvează formulele local, șterge una dintre ele sau pe toate;    –Continuă lectura „[RO] web-edu-chimie”