[C++, programare dinamică] Problemă cu algoritmul lui Lee (b)

Introducere în problema labirintului aici. Enunț b) Dați un exemplu pe care soluția recursivă efectuează cu mult mai mulți pași decât e necesar. Explicație Soluția recursivă efectuează mai mulți pași decât soluția nerecursivă cu cât se fac mai multe apeluri recursive pentru poziții deja calculate, ceea ce echivalează cu cât există mai multe poziții înContinuă lectura „[C++, programare dinamică] Problemă cu algoritmul lui Lee (b)”

[C++, programare dinamică] Problemă cu algoritmul lui Lee (a)

Introducere în problema labirintului aici. Enunț a) Considerăm că o persoană pornește din (1, 1) și alta din (N, N). Cele două persoane se mișcă exact în același timp. Scrieți un program care determină coordonatele spre care acestea ar trebui să se îndrepte pentru a se întâlni cât mai rapid. Rezolvare #include <fstream>#include <queue>#include <utility>usingContinuă lectura „[C++, programare dinamică] Problemă cu algoritmul lui Lee (a)”

[C++, programare dinamică] Distanța Levenshtein

Fragment din cartea Algoritmica C++ de Vlad Sebastian Ionescu, Eugen Laslo.Se dau două șiruri de caractere A și B, formate din litere mici ale alfabetului englez. Asupra șirului A putem face următoarele trei operații: 1. Inserăm un caracter.2. Ștergem un caracter.3. Înlocuim un caracter cu orice alt caracter din alfabetul folosit. Se cere determinarea număruluiContinuă lectura „[C++, programare dinamică] Distanța Levenshtein”

Problemă rezolvată matrice clasa a XI-a mate-info neintensiv

Enunț Fiind dată o matrice a cu m linii și n coloane cu elemente numere întregi, scrieți un program care: 1. Determină media aritmetică a elementelor matricii;2. Afișează numărul elementelor pozitive, numărul elementelor negative și numărul elementelor nule din matrice;3. Tipărește elementele pare aflate pe linii impare și coloane divizibile cu 3. Rezolvare #include usingContinuă lectura „Problemă rezolvată matrice clasa a XI-a mate-info neintensiv”

Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #6

Enunț Se citește de la tastatură un șir de maxim 70 caractere. Să se afișeze, unul sub altul, caracterele distincte din șir împreună cu frecvențele lor de apariție. Pe fiecare rând se va afișa un caracter urmat de frecvența sa în șir (prin frecvența de apariție a unui caracter se înțelege de câte ori apareContinuă lectura „Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #6”

Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #5

Enunț Se citește de la tastatură un număr întreg cu maxim 8 cifre. Să se elimine o cifră aleasă astfel încât numărul rămas să aibă cifrele în ordine crescătoare. Dacă sunt mai multe soluții se vor afișa toate, iar dacă problema nu are nici o soluție se va tipări un mesaj. Exemplu: pentru m=2435, poateContinuă lectura „Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #5”

Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #4

Enunț Se citește de la tastatură un șir alcătuit din cel mult 100 litere mici ale alfabetului englez. Acest șir va fi supus unor procese de eliminare a tuturor secvențelor de caractere identice situate pe poziții alăturate, eliminările reluându-se până când șirul nu mai conține succesiuni de caractere alăturate egale. Realizați un program care afișeazăContinuă lectura „Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #4”

Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #2

Enunț Se citește de la tastatură un cuvânt și apoi un text de maxim 70 de caractere (scris pe un singur rând). Să se afișeze umărul de apariții ale cuvântului citit în cadrul textului. Exemplu: dacă se citește textul „E bine e foarte bine” și cuvântul „bine”, programul va afișa valoarea 2. Vizual Rezolvare #includeContinuă lectura „Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv #2”

Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv

Enunț Un cuvânt este palindrom dacă citind literele de la dreapta la stânga obținem același cuvânt (de exemplu, cuvintele „cojoc” și „sas” sunt palindroame). Scrieți un program care verifică dacă un cuvânt citit de la tastatură este palindrom sau nu, afișând un mesaj. Rezolvare #include #include using namespace std;int main(){ char s[201]; int l; cout <> s; l =Continuă lectura „Problemă rezolvată șir de caractere clasa a XI-a mate-info neintensiv”

Problemă backtracking Bacalaureat sesiunea august 2001, varianta 1

Enunț Șiruri de cifre cu cifrele 1,2,3,4 Să se genereze toate șirurile formate din n cifre, fiecare șir generat având următoarele proprietăți:– conține numai cifre din mulțimea {1, 2, 3, 4};– orice două cifre alăturate sunt fie ambele pare, fie ambele impare.Numărul natural n (3 ≤ n ≤ 15) se citește de la tastatură. ToateContinuă lectura „Problemă backtracking Bacalaureat sesiunea august 2001, varianta 1”