[C#] Cum se apelează o metodă generică prin Reflection

Pentru o scurtă introducere în lb. engleză în metodele generice în C# clic aici [1]. Pentru introducerea din documentația oficială C# în modulul Reflection, clic aici [2]. Echivalentul nefuncționalei formulări (extrasă dintr-un proiect, pentru caz mai simplu vedeți restul articolului):     StergeRandCuCheiaPrimaraEgalaCu<cell.ValueType>(cell.Value); este:     MethodInfo method = typeof(ClientiExistenti)         .GetMethod(„StergeRandCuCheiaPrimaraEgalaCu”);    MethodInfo generic = method.MakeGenericMethod(cell.ValueType);   Continuă lectura „[C#] Cum se apelează o metodă generică prin Reflection”

[C#] Operatorul ?? nu acceptă variabile de tipuri diferite de o parte și de alta a sa.

Poate ați întâlnit mesajul acesta de eroare: „Operator ‘??’ cannot be applied to operands of type ‘int?’ and ‘DBNull’”.    int? x = 8; // nullable type prin ?    // Acest parametru SQL poate fi si NULL in baza de date, dar trimitand null la AddWithValue sterge parametrul, deci folosesc DBNull.Value.    cmd.Parameters.AddWithValue(„@x”,        x ?? DBNull.Value); //Continuă lectura „[C#] Operatorul ?? nu acceptă variabile de tipuri diferite de o parte și de alta a sa.”

[Visual Studio, C#] Folosirea unei baze de date SQL LocalDB în VS

Un astfel de bază de date locală se poate crea pe platforma SQL Server Express (2016) LocalDB în cazul ultimei versiuni de Visual Studio (Community 2017) care se instalează cu programul descărcat de pe site-ul Visual Studio, program numit Visual Studio Installer. Se urmează pașii de instalare (selectându-se desigur workload-ul .NET desktop development – dezvoltareContinuă lectura „[Visual Studio, C#] Folosirea unei baze de date SQL LocalDB în VS”

[C#] Traducerea valorilor booleane în lb. română

În lista de mai jos sunt reținute valori posibile pentru afișarea lui 0 sau 1 (true sau false), cu litere mici, deoarece urmează transformarea valorii introduse de utilizator în șir de caractere cu litere mici:     List valoriPosibile = new List()    {        „0”, „fals”, „nu”, „false”, „off”, „oprit”,        „1”, „adevarat”, „da”, „true”, „on”, „pornit”    };   Continuă lectura „[C#] Traducerea valorilor booleane în lb. română”

[C# WinForms] Gruparea Controalelor folosind proprietatea Tag și numere float

Pentru a calcula partea fractionara a unui numar de tip float in C#, se poate folosi, de exemplu, expresia: x – (int)x unde– x este numele unei variabile de tip float;– – este minus, operator matematic; – (int) înseamnă că (int)x este partea întreagă a lui x; De exemplu: x – (int)x == 0.5F undeContinuă lectura „[C# WinForms] Gruparea Controalelor folosind proprietatea Tag și numere float”

[C# WinForms] Trasarea unei borduri unui PictureBox fără crearea unui UserControl

Pentru a trasa o bordură albastră unui PictureBox, înregistrez un handler la evenimentul Paint al PictureBox ca acesta: private void Pb_Paint(object sender, PaintEventArgs e){    ControlPaint.DrawBorder(e.Graphics,        ((PictureBox)sender).DisplayRectangle,        Color.Blue, ButtonBorderStyle.Solid);} Notă: la începutul fișierului .cs trebuie adăugat rândul acesta: using System.Drawing; Visual Studio poate adăuga acest rând automat. Sursă inițială: https://stackoverflow.com/a/37513503/258462.Continuă lectura „[C# WinForms] Trasarea unei borduri unui PictureBox fără crearea unui UserControl”

[C# WinForms] Când înălțimea TextBox-ului Multiline e mai mică decât înălțimea fontului

În astă situație, cursorul de selecție/inserție de text (en. caret) din TextBox nu mai este vizibil, dar funcționează. Am ajuns la o asemenea situație fiindcă Graphics.MeasureString(text, stringFont, boxSize) dă unui șir gol de caractere înălțimea maximă posibilă a fontului, chiar dacă la început testele încearcă înălțimi prea mari pentru un caracter simplu, și chiar și cândContinuă lectura „[C# WinForms] Când înălțimea TextBox-ului Multiline e mai mică decât înălțimea fontului”